ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ลักษณะของตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์หัตถ์ขวาทรงตรี

สีประจำสถาบัน

เขียว – ขาว – เหลือง ซึ่งเป็นสีของห่วง 3 ห่วง

ห่วงคล้องกัน หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่างพร้อมๆกัน คือ

  • พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา
  • พระพลบดี หมายถึง เทพแห่งความแข็งแรง
  • ห่วงสีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
  • ห่วงสีขาว หมายถึง จริยศึกษา
  • ห่วงสีเขียว หมายถึง พลศึกษา