ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป(รอบ2)