พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มอบหมายให้ อ.คเชษฐ ปุรัษกาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา