ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง