ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง