ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง