มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับการประเมินและขอความเห็นชอบในการเปิดสถานศึกษารูปแบบ On-site