ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล(โครงการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง