ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง