โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปฏิบัติการสอน 2

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปฏิบัติการสอน 2 สาขาพลศึกษา , สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ , สาขาสุขศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Video Conference ) โดยมี ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ