ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง