ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ2)