ข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว มอบหมายให้ ผศ.สมรรถชัย คันธมาทน์ และอาจารย์สุภาวดี จอดนาค เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา( ภาพถ่ายโดย นายเอกพจน์ ภู่มาลี เจ้าหน้าที่งาน ICT )